System Diary

Wskazówki, Jak Naprawić Identyfikator Zdarzenia 1203

W ciągu ostatnich kilku dni niektórzy z naszych czytelników zgłosili identyfikator zdarzenia 1203.

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Restoro

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • 3. Sprawdź wyniki i w razie potrzeby podejmij działania
 • Zoptymalizuj teraz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu plikowi do pobrania.

  Wydarzenie Windows Server: 1203 To zdarzenie jest przesiąknięte przez okno dialogowe, które nie powiodło się w odniesieniu do sprawdzania poprawności nowych poświadczeń po dokładnej usłudze federacyjnej. Należą do nich autoryzacja WS-Trust, WS-Fed, SAML-P (pierwsza sekcja do zbierania SSO) i punkty końcowe OAuth. Kategoria. Usługa federacyjna Active Directory.

  Jak dostarczam wyświetlam Dzienniki zdarzeń Adfs?

  Te zapisy aktywności można zwykle znaleźć na dowolnym serwerze ADFS za pomocą aplikacji Podgląd zdarzeń. Po zanurzeniu się w dowolnym serwerze ADFS możesz go znaleźć w Panelu sterowania > Narzędzia administracyjne > Przeglądarka zdarzeń. Jeśli nie widzisz opcji „Zarządzaj”, spróbuj zamiast tego przełączyć wyszukiwanie w Internecie na „Małe ikony”.

  Schemat jest prawdopodobnie składnikiem usługi Active Directory, a także jest jedynym składnikiem, który identyfikuje i obiektuje atrybuty aktualnie tworzone przez usługę katalogową w ważnych dla firmy informacjach . W celu ustalenia integralności danych dotyczących przedmiotu zgłaszanej strony internetowej, wymagane jest uznanie, aby zapewnić odtworzenie definicji. Replikacja zablokowana między kontrolerami globalnymi wymaga takiego schematu implikacji. Jeśli bieżący schemat jest niestandardowy, błędy replikacji pojawią się we wszystkich kontrolerach lokacji z powodu wersji niezgodnych ze schematem.

  Produkt:
  CHCIAŁBYM:
  Źródło:
  Wykonanie:
  Nazwa symboliczna:
  Aktualności:
  System operacyjny Windows
  1203
  Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
  6.0
  DIRLOG_DRA_SCHEMA_MISMATCH
  Eksperci usług katalogowych nie byli w stanie odtworzyć następującego problemu z usługą katalogową miejsca początkowego, który znaleziono pod następującym adresem sieciowym, ponieważ nie wszystkie AD_ schemasTERM są takie same. Sieć
  temat:% 1
  adres: Skocz % 2
  Rozpoznawanie zdarzeń 1203

  mc_concat(,ad_term) synchronizuje schemat przed próbą pomocy w synchronizacji następnej sekcji danych za base.dir:
  Sekcja %3

  Decyzja
  Rozpocznij replikację katalogu lub wyciągnij klasę lub atrybut schematu

  Jak przeprowadzić audyt ADFS uwierzytelnianie użytkownika?

  Włącz podstawowe kontrole BHP Aby przejść do folderu Ustawienia zabezpieczeńZasady lokalneZarządzanie prawami użytkownika, kliknij dwukrotnie opcję Generuj kontrole zabezpieczeń. Zazwyczaj na konkretnej karcie Ustawienia zabezpieczeń lokalu, upewnij się, że konto usługi reklamowej FS jest niewątpliwie wymienione.

  Aby wykonać te procedury, musisz być aktywnym administratorem domeny, a w każdym przypadku masz delegowane odpowiednie uprawnienia. Wszystkie wskazówki są dla osoby rejestrującej nasze wydarzenie, jeśli musisz to naprawić.

  1. Szybko otwieraj jako zamówienie administratora. Aby otworzyć wiersz polecenia jako menedżer, kliknij Start. Rozpocznij wyszukiwanie, wpisz kto. Z menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy „Z wiersza polecenia”, „Polecenie” i wybierz „Uruchom jako administrator”. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź, kogo chcesz symbolizować, i kliknij Dalej.
  2. Uruchom /syncall repadmin nazwa hosta cn=schema,cn=configuration,dc=ldappath /user:domainuser /pw:password. Zastąp wskazówki, identyfikator domeny, nazwę użytkownika i hasło, ponieważ proLightweight Directory Access Token (LDAP) ma wysoki poziom odpowiednio w ldappath, domenie, nazwie użytkownika i haśle. Ścieżka ldap musi odzwierciedlać składniki aliasów tej domeny. Przykład: jeśli nazwa domeny rzeczywiście jest contoso. Ścieżka com LDAP: DC=contoso,DC=com.

  Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Restoro

  Przedstawiamy Restoro: najlepsze rozwiązanie do naprawy błędów systemu Windows i optymalizacji wydajności komputera. To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto chce, aby jego komputer działał płynnie, bez kłopotów z awariami systemu i innymi typowymi problemami. Dzięki Restoro możesz łatwo zidentyfikować i naprawić wszelkie błędy systemu Windows, zapobiegając utracie plików, awariom sprzętu i wszelkiego rodzaju nieprzyjemnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem. Ponadto nasze oprogramowanie zoptymalizuje ustawienia Twojego komputera, aby zmaksymalizować jego wydajność – dając Ci szybszą, bardziej responsywną maszynę, która poradzi sobie ze wszystkim, co na niego rzucisz. Więc nie idź następnego dnia zmagając się z powolnym lub niestabilnym komputerem — pobierz Restoro już dziś i wróć do produktywności!


  Ostrzeżenie . Możesz użyć pewnego rodzaju przełącznika /e, który utworzy Repadmin, aby utworzyć replikację, która obraca wszystkie łącza lokacji. Może to jednak prowadzić do niepożądanego ruchu w godzinach największego natężenia ruchu. Możesz chcieć poczekać na powtarzający się cykl replikacji, a także włączyć powiadomienie o ulepszeniu często w witrynie łącza. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania powiadomień o zmianach, zobacz połączenia. Zobacz Powiadomienia Włącz zmianę dla łącza witryny (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104918).

  event i . d . 1203

  Jeśli po zakończeniu replikacji nadal można uzyskać konflikt atrybutów, z pewnością możesz również wyłączyć grupę powodującą konflikt lub może atrybut. To jest

  1. Zauważ, że nazwa bajecznie sprzecznego obiektu schematu pojawia się w tekście obok zdarzenia.
  2. Otwórz edytor ADSI. Aby otworzyć do edycji adsi, kliknij kompiluj. W sekcji „Rozpocznij wyszukiwanie” wpiszBrowse ADSIEdit.msc i naciśnij ENTER. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź, że typ określonej akcji jest możliwy, a następnie kliknij Dalej.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Edytuj ADSI”, a następnie „Wyświetl” po połączeniu.
  4. Kliknij opcję Wybierz, odnosząc się do schematu pierwszego w znanym kontekście identyfikującym. Narzędzie to klasyczna czynność definiowania domeny. Jeśli ktoś chce połączyć się z jakąkolwiek inną areną lub innym hostem, może to zrobić w sekcji Komputer w oknie dialogowym Ustawienia połączenia. Kliknij OK. Drzewo
  5. na Xbox 360, rozwiń diagram.on
  6. Kliknij CN=Schematic Entity Information.
  7. Trzykolumnowa lista pojawi się na środku okna podczas używania atrybutów schematu i nazw grup, identyfikatorów oraz klas z unikalnymi krótkimi dostawcami. Kliknij prawym przyciskiem myszy stawkę lub kredyt określoną w tekście w zdarzeniu Podglądu zdarzeń w polu Nazwa, a następnie kliknij Właściwości.
  8. W całym panelu wiadomości lub klasie atrybutów, na karcie Edytora atrybutów kliknij podświetlenie isDefunct, a następnie kliknij Edytuj.
  9. Kliknij Trueon”, a następnie dwukrotnie kliknij OK.
  10. Zamknij edycję ADSI.

  Co to jest po prostu identyfikator wydarzenie?

  Identyfikator jest zawarty we wszystkich naszych funkcjach, aby odróżnić pojedyncze zdarzenie od drugiego. Z tego ważnego powodu nasz system wie również, że różne strony do zbierania funduszy i niektóre darowizny są ogólnie związane z otrzymaniem pewnego wydarzenia.

  Aby uzyskać znacznie więcej informacji na temat wyłączania klas, ale atrybutów schematu, zobacz Wyłączanie atrybutów istniejących klas (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=96256 ).Obserwowane

  Wykonaj kluczowe zadania, aby upewnić się, że książki replikacji Active Directory są prawidłowo.ukończone

  Musisz mieć administratorów domeny lub dedykowana organizacja osoby musi mieć duże uprawnienia do tej procedury.

  1. Otwórz termin polecenia w głównej okładce polecenia administratora. Aby otworzyć wiersz polecenia dostarczony jako administrator, kliknij „Start”. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz oprogramowanie. W górnej części menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy „W wierszu instrukcji” i wybierz „Uruchom jako administrator”. Jeśli pojawi się typowe okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź, że większość wszystkich wyświetlanych działań to działania, których chce większość ludzi, a następnie kliknij Kontynuuj.
  2. Zoptymalizuj teraz swój komputer dzięki temu łatwemu w użyciu pobieraniu.

   Event Id 1203
   Identifiant D Evenement 1203
   이벤트 Id 1203
   Id Do Evento 1203
   Ereignis Id 1203
   Id Evento 1203
   Id De Evento 1203
   Identifikator Sobytiya 1203
   Evenement Id 1203
   Handelse Id 1203